GÓI ĐẠI LÝ

SỐ TIỀN

PHÍ PHÂN TÍCH/BÀI

QUÀ TẶNG

Cấp 1

10.000.000 VNĐ

800.000 Vnđ/bài

Cấp 2

20.000.000 VNĐ

600.000 Vnđ/bài

Máy Scan dấu vân tay trí giá 2.500.000 VNĐ 

Cấp 3

30.000.000 VNĐ

400.000 Vnđ/bài

Máy Scan dấu vân tay trí giá 2.500.000 VNĐ 

Cấp 4

40.000.000 VNĐ

300.000 Vnđ/bài

Máy Scan dấu vân tay trí giá 2.500.000 VNĐ 

Cấp 5

50.000.000 VNĐ

200.000 Vnđ/bài

Máy Scan dấu vân tay trí giá 2.500.000 VNĐ 

Lưu ý: Đơn giá bài không bao gồm phí in báo cáo và phí tư vấn. (phí in 180.000đ/bài, phí tư vấn 400.000đ/bài)

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG